Termeni și condiții

La adresa https://inspiratio.ro/ se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc. ) care constituie conținutul site-ului https://inspiratio.ro/, proprietatea S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L., cu sediul social în Brașov, Curtea Johannes Honterus, nr.8, CUI RO 39808380, J08/1979/2018. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informațiile oferite în cadrul prezentului site sunt în limba română (https://inspiratio.ro/), fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.

Folosirea site-ului https://inspiratio.ro/ implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe site (termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract.

 1. Limitarea răspunderii

Prin accesarea site-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. nu este responsabilă pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură, care pot apărea ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

Conținutul site-ului https://inspiratio.ro/ a fost alcătuit cu cea mai mare atenție, pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Totuși erorile nu sunt imposibile. De aceea, S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc.

S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. nu este responsabilă de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic sau oricare alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță, S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. nu va fi responsabilă pentru orice daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabilă de orice daune ce sunt rezultat al greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire a performanței  site-ului.

Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de oferă, așa cum sunt ele prezentate pe site.

 1. Publicitate și confidențialitate

Utilizatorul nu va face publice unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L., sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

De asemenea, S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. nu va face public niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii, cu care există un contract prin care se protejează aceste date.

Citiți documentul politicii de confidențialitate.

 1. Legături

Site-ul https://inspiratio.ro poate conține link-uri către alte site-uri sau alte surse.

S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. nu este responsabilă pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste link-uri.

 1. Fraudă

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA SERVERULUI CARE GĂZDUIEȘTE SITE-UL S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L., VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA URMĂRIREA PENALĂ ÎMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

 1. Securitatea datelor personale și a informațiilor:

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitările vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că, în cazul unui cont online, aceste modificări pot fi efectuate personal din secțiunea de editare a datelor contului.
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.
 6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 8. Dreptul de a vă adresa printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată, la adresa e-mail: frank.ziegler@biserica-neagra.ro, ori la adresa poștală din Mun. Brașov, Curtea Johannes Honterus, nr.8, în atenția RESPONSABILULUI PENTRU DATE PERSONALE.

 1. Litigii. Legea aplicabilă

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între cele două părți (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române de pe raza sediului social al S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L.

S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor și condițiilor”.

 1. Produse și politica de prețuri

Produsele comercializate prin intermediul site-ului inspiratio.ro sunt proprietatea S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L.. S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. garantează că produsele sunt noi, ambalate în cutii de carton speciale și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală, conform legislației în vigoare.

Produsele sunt oferite în limita stocului disponibil, prin urmare, pentru motive justificate, S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. își rezervă dreptul de a nu onora o comandă, dacă produsul vizat nu se mai află în oferta curentă de pe site. S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. se angajează, în același timp, să actualizeze oferta de produse de pe site, în funcție de disponibilitatea produselor în stoc.

Prețurile prezentate pe site în lista de produse includ TVA (5%, 9% ori 19%, în funcție de categoria produsului), însă nu includ costurile de livrare. Costurile de livrare sunt afișate în secțiunea “Cum cumpăr?”, iar în secțiunea “Coșul de cumpărături” vor fi afișate atât prețul total al produsului (TVA inclus), cât și prețul total al comenzii (costuri de transport și TVA incluse). Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel stabilit de consultantul de vânzări S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.

S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. se angajează să afișeze corect pe site prețurile și informațiile cu privire la caracteristicile și disponibilitatea produselor. Totuși, mai pot apărea erori de sistem în afișarea sau calcularea prețurilor. În acest caz, va fi considerat prețul final al comenzii cel stabilit telefonic împreună cu consultantul de vânzări. Dacă cel din urmă modifică cantitatea de bunuri și/sau servicii din comandă, va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. în momentul efectuării comenzii și va returna suma achitată.

Conținutul site-ului inspiratio.ro (texte, descrieri ale produselor, specificații tehnice, imagini, simboluri) este alcătuit și în colaborare cu reprezentanții furnizorilor. Imaginile publicate pe site în dreptul produselor sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot fi diferite de cele prezentate în imagini. Pentru a evita o astfel de situație, este indicat să discutați în prealabil cu un consultant de vânzări al firmei noastre. S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru caracteristicile și specificațiile produselor afișate pe site, acestea fiind puse la dispoziția noastră de către reprezentanții fiecărei mărci sau de către importatorii agreați de aceștia. S.C. SK – HG DIENSTE S.R.L. și partenerii săi își rezervă dreptul de a modifica descrierile și specificațiile produselor, fără o notificare prealabilă.

Cumpără bilete