Termeni și condiții

La adresa https://inspiratio.ro/ se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc. ) care constituie conținutul site-ului https://inspiratio.ro/ proprietatea S.C SK – HG DIENSTE S.R.L., cu sediul social în Brașov, Curtea Johannes Honterus nr.8,CUI RO 39808380, J08/1979/2018. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționata de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informațiile oferite în cadrul prezentului site sunt în limba română (https://inspiratio.ro/), fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.

Folosirea site-ului https://inspiratio.ro/implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

S.C SK – HG DIENSTE S.R.L. își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe site (termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract.

 1. Limitarea răspunderii

Prin accesarea site-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. S.C SK – HG DIENSTE S.R.L. nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

Conținutul site-ului https://inspiratio.ro/, a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Totuși erorile nu sunt imposibile. De aceea, S.C SK – HG DIENSTE S.R.L.  nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc.

S.C SK – HG DIENSTE S.R.L.  nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță S.C SK – HG DIENSTE S.R.L.   nu va fi responsabil pentru orice daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat al greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire a performanței  site-ului.

Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de oferă, asa cum sunt ele prezentate pe site.

 1. Publicitate și confidențialitate

Utilizatorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la S.C SK – HG DIENSTE S.R.L. , sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

De asemenea, S.C SK – HG DIENSTE S.R.L. nu va face public niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date.

Citiți documentul politicii de confidențialitate.

 1. Legături

Site-ul https://inspiratio.ro , poate conține linkuri către alte site-uri sau alte surse.

S.C SK – HG DIENSTE S.R.L. ,  nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.

 1. Fraudă

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI S.C SK – HG DIENSTE S.R.L.  , SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA SERVERULUI CARE GĂZDUIEȘTE SITE-UL S.C SK – HG DIENSTE S.R.L., VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA URMĂRIREA PENALĂ ÎMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

 1. Securitatea datelor personale și a informațiilor:

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către S.C SK – HG DIENSTE S.R.L. ,  numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

S.C SK – HG DIENSTE S.R.L. nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, S.C SK – HG DIENSTE S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitările vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal:dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
 2. Dreptul la rectificare:dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea ca în cazul unui cont online aceste modificări pot fi effectuate personal din secțiunea de editare a datelor contului.
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării:dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor:dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un alt operator.
 6. Dreptul la opoziție:dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,care produce efecte juridice care va privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 8. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisa, datată și semnată la adresa e-mail: frank.ziegler@biserica-neagra.ro , ori la adresa poștală Brașov, Curtea Johannes Honterus nr.8, în atenția RESPONSABILULUI PENTRU DATE PERSONALE.

 1. Litigii. Legea aplicabilă

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere intre cele două părți (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instantelor de judecată romane, de pe raza sediului social S.C SK – HG DIENSTE S.R.L.

S.C SK – HG DIENSTE S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor și condițiilor”.

 1. PRODUSE ȘI POLITICA DE PREȚURI

Produsele comercializate prin intermediul site-ului inspiratio.ro sunt proprietatea SK-HG DIENSTE SRL. SK-HG DIENSTE SRL garantează că produsele sunt noi, ambalate în cutii de carton speciale și în momentul livrării sunt insoțite de factura fiscală, conform legislației în vigoare.

Produsele sunt oferite în limita stocului disponibil, prin urmare, pentru motive justificate, SK-HG DIENSTE SRL își rezervă dreptul de a nu onora o comandă, dacă produsul vizat nu se mai află în oferta curentă de pe site. SK-HG DIENSTE SRL se angajează, în același timp, să actualizeze oferta de produse de pe site, în funcție de disponibilitatea produselor în stoc.

Prețurile prezentate pe site în lista de produse includ TVA (19%), însă nu includ costurile de livrare. Costurile de livrare sunt afișate în secțiunea “Cum cumpăr?”, iar în secțiunea “Coșul de cumpărături” vor fi afișate atât prețul total al produsului (TVA inclus), cât și prețul total al comenzii (costuri de transport și TVA incluse). Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel stabilit de consultantul de vânzări SK-HG DIENSTE SRL în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.

SK-HG DIENSTE SRL se angajează să afișeze corect pe site prețurile și informațiile cu privire la caracteristicile și disponibilitatea produselor. Totuși, mai pot apărea erori de sistem în afișarea sau calcularea prețurilor. În acest caz, va fi considerat prețul final al comenzii cel stabilit telefonic împreună cu consultantul de vânzări. Dacă cel din urmă modifică cantitatea de bunuri și/sau servicii din comandă, va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția SK-HG DIENSTE SRL în momentul efectuării comenzii și va returna suma achitată.

Conținutul site-ului inspiratio.ro (texte, descrieri ale produselor, specificații tehnice, imagini, simboluri) este alcătuit în colaborare și cu reprezentanții furnizorilor. Imaginile publicate pe site în dreptul produselor sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot fi diferite de cele prezentate în imagini. Pentru a evita o astfel de situație, este indicat să discutați în prealabil cu un consultant de vânzări al firmei noastre. SK-HG DIENSTE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru caracteristicile și specificațiile produselor afișate pe site, acestea fiind puse la dispoziția noastră de către reprezentanții fiecărei mărci, sau de către importatorii agreați de aceștia. SK-HG DIENSTE SRL și partenerii săi își rezervă dreptul de a modifica descrierile și specificațiile produselor, fără o notificare prealabilă.